Hechting

Voor adoptiekinderen is hechting aan ouders niet vanzelfsprekend. Shiféy moet leren onderscheid te maken tussen wie haar ouders zijn en wie familie, vrienden en buren. Dat betekent dat we de eerste twee á drie maanden dat zij bij ons is, een periode van rust willen inbouwen met weinig bezoek waarin we kunnen wennen aan de nieuwe situatie. We moeten laten zien dat we er voortdurend zijn voor haar, dat wij degenen zijn waarop zij altijd kan rekenen, dat wij te vertrouwen zijn en dat zij zich bij ons veilig mag gaan voelen. Dit is alleen mogelijk door Shiféy in de eerste periode volledig zelf te verzorgen, alle aandacht en liefde te geven, te troosten enz.

Hoe kunnen jullie daarbij helpen? Hou de eerste maanden een beetje afstand. Neem Shiféy niet op schoot, til haar niet op en knuffel haar niet, ook niet als Shiféy zelf toenadering zoekt. Wil je Shiféy een cadeautje geven, geef het dan via ons.

Als Shiféy niet leert om een vertrouwensband met ons aan te gaan, kan dit voor haar grote negatieve gevolgen hebben op latere leeftijd. Hoewel deze 'regels' natuurlijk niet leuk zijn voor de familie, vrienden en kennissen, is het erg belangrijk voor de toekomst van Shiféy én onszelf dat iedereen zich daar zo veel mogelijk aan zal houden. Hoe lang dit alles nodig is, is natuurlijk van te voren niet te zeggen, dit hangt af van de ontwikkeling van Shiféy. Tot die tijd zullen wij tussen jullie en Shiféy in staan. We rekenen op jullie begrip en medewerking, ter wille van de toekomst van Shiféy. Bedankt!